Ringkasan Dalam Blog Ini

JTS - Jom Tanam Sayur, KTR - Kebun Tepi Rumah, NR - Sistem NutriPot Ringkas, KB - Kebun Bandar, NR1 - NutriPot Ringkas Dengan Saiz Bekas Tanaman 1 Gelen, NR2 - NutriPot Ringkas Dengan Saiz Bekas Tanaman 2 Gelen, SWC - Self Watering Container

Video Terbaru @JomTanamSayur

Ahad, 19 Mei 2019

Zero Budget Natural Farming ( ZBNF )

Zero Budget Natural Farming ( ZBNF) di popularkan oleh En. Subhash Palekar di Negeri Karnataka, India ( selatan).


Zero Budget - Tanpa hutang dan tanpa pembelian input pertanian
Natural Farming - Bertani secara lestari / alami tanpa penglibatan bahan kimia

Hutang - 1. Kos pengeluaran yang tinggi
               2. Kadar bunga yang tinggi
               3. Harga hasil pertanian yang turun naik
               4. Kos minyak yang meningkat
               5. Kos biji benih yang tinggi

Hutang adalah satu masalah untuk petani pelbagai peringkat di India ( dunia juga ).

Zero Budget Natural Farming ( ZBNF ) adalah satu set kaedah pertanian yang berjaya dengan menggunakan sumber dari alam.

Zero Budget Natural Farming ( ZBNF ) terdiri dari 4 elemen :

1. Jivamrita / jeevamrutha ( lebih kurang seperti Organik Plant Booster - menggunakan tinja lembu, urine lembu, gula merah dll  untuk 3 tahun pertama sahaja )

2. Bijamrita / beejamrutha ( treatment untuk bahan tanaman, benih dan sebagainya di perbuat dari bahan2 tempatan )

3. Acchadana / Mulching ( 1. soil mulch 2. straw mulch 3. live mulch )

4. Whapasa / moisture ( tanaman perlukan kelembapan yang sederhana supaya molekul udara dapat bergerak bebas dalam tanah )

Sub-elemen dari Zero Budget Natural Farming ( ZBNF ) :

1. Tanaman selingan ( Intercropping )
2. Kontur dan ban ( Contour and bunds )
3. Cacing tanah tempatan ( local earthworm )
4. Tinja lembu tempatan  ( local cow dung )

Rujukan : http://www.fao.org/3/a-bl990e.pdf

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...